Veřejné zakázky ARL Innovation s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je ARL Innovation s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybudování infrastruktury v lokalitě MITEX – vodovod a kanalizace
podlimitní Příjem nabídek 28.11.2023 22.12.2023 10:00
Hotelový dům - stavební úpravy hygienického zázemí ubytovacích jednotek ve 2. NP
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.09.2023 10.10.2023 10:00
Sušička semen lesních dřevin
podlimitní Vyhodnoceno 23.12.2022 16.01.2023 10:00
Výměna chladicích zařízení
podlimitní Vyhodnoceno 23.12.2022 16.01.2023 10:00
všechny zakázky