Veřejné zakázky ARL Innovation s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je ARL Innovation s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Střecha VST Pod Skalkou
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.06.2024 27.06.2024 09:00
ZŠ Lutín – odborná učebna
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2024 03.07.2024 10:00
Přístavba, stavební úpravy a střešní nástavba ZŠ Slatinice - OPAKOVÁNÍ
podlimitní Hodnocení 16.06.2024 12.07.2024 10:00
Kontroly systémů vytápění dle § 6a zákona č. 406/2000 Sb. v majetku SMOl (2024) - OPAKOVÁNÍ
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.06.2024 18.06.2024 10:00
Oprava balkonů v domě na ulici Černá cesta 1, 3, 5, 7, 9 v Olomouci - OPAKOVÁNÍ
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.06.2024 18.06.2024 10:00
Stavební úpravy kuchyně, ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou – technologie kuchyně
nadlimitní Hodnocení 21.05.2024 21.06.2024 10:00
Stavební úpravy Hauenschildova paláce
podlimitní Hodnocení 15.05.2024 17.06.2024 10:00
Stavební úpravy kuchyně, ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou - stavební práce
nadlimitní Hodnocení 05.05.2024 07.06.2024 12:00
Navýšení kapacity MŠ Pivovarská, Králíky – OPAKOVÁNÍ
podlimitní Vyhodnoceno 28.04.2024 16.05.2024 10:00
Výměna bytových vodoměrů s radiovým odečtem a IRTN v bytových domech majetku Statutárního města Olomouc 2024
nadlimitní Hodnocení 21.04.2024 10.06.2024 10:00
Zdravotnické centrum Lutín
podlimitní Vyhodnoceno 20.04.2024 15.05.2024 10:00
Skatepark Králíky
podlimitní Vyhodnoceno 11.04.2024 21.05.2024 10:00
Obnova MK 20c-ETAPA I. - Osek nad Bečvou
podlimitní Hodnocení 11.04.2024 30.04.2024 10:00
Tererovo nám. 1374/3, Olomouc – oprava střechy objektu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.04.2024 02.05.2024 10:00
Výměna oken v památkově chráněné budově na ul. Mariánská 8,10 v Olomouci
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.04.2024 25.04.2024 10:00
všechny zakázky