Veřejné zakázky ARL Innovation s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je ARL Innovation s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy Hauenschildova paláce
podlimitní Příjem nabídek 15.05.2024 17.06.2024 10:00
Stavební úpravy kuchyně, ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou - stavební práce
nadlimitní Příjem nabídek 05.05.2024 07.06.2024 12:00
Navýšení kapacity MŠ Pivovarská, Králíky – OPAKOVÁNÍ
podlimitní Hodnocení 28.04.2024 16.05.2024 10:00
Výměna bytových vodoměrů s radiovým odečtem a IRTN v bytových domech majetku Statutárního města Olomouc 2024
nadlimitní Příjem nabídek 21.04.2024 10.06.2024 10:00
Zdravotnické centrum Lutín
podlimitní Hodnocení 20.04.2024 15.05.2024 10:00
Skatepark Králíky
podlimitní Příjem nabídek 11.04.2024 21.05.2024 10:00
Obnova MK 20c-ETAPA I. - Osek nad Bečvou
podlimitní Hodnocení 11.04.2024 30.04.2024 10:00
Tererovo nám. 1374/3, Olomouc – oprava střechy objektu
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2024 02.05.2024 10:00
Objekt Mozartova č.1175/43b, Olomouc - statické zajištění objektu a související stavební úpravy
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.04.2024 25.04.2024 10:00
Přístavba, stavební úpravy a střešní nástavba ZŠ Slatinice
podlimitní Hodnocení 02.04.2024 07.05.2024 10:00
Výměna oken v památkově chráněné budově na ul. Mariánská 8,10 v Olomouci
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.04.2024 25.04.2024 10:00
Kontroly systémů vytápění dle § 6a zákona č. 406/2000 Sb. v majetku SMOl (2024)
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.04.2024 18.04.2024 10:00
Zpracování PENB pro objekty v majetku SMOl a SNO, a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.04.2024 25.04.2024 10:00
Oprava balkonů v domě na ulici Černá cesta 1, 3, 5, 7, 9 v Olomouci
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.04.2024 18.04.2024 10:00
Rekonstrukce tréninkového hřiště TJ Štěpánov u Olomouce
podlimitní Vyhodnoceno 21.03.2024 12.04.2024 10:00
všechny zakázky