Veřejné zakázky ARL Innovation s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je ARL Innovation s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Hotelový dům - stavební úpravy ubytovacích jednotek – VII. Etapa
podlimitní Hodnocení 05.09.2022 27.09.2022 10:00
Stavební úpravy Hauenschildova paláce v Olomouci - projektová dokumentace (OPAKOVÁNÍ)
podlimitní Hodnocení 02.09.2022 20.09.2022 10:00
Centrum duševního zdraví Přerov – nákup osobních vozidel kategorie M1 (SUV)
podlimitní Hodnocení 29.06.2022 22.07.2022 10:00
Centrum duševního zdraví Přerov – nákup osobních vozidel kategorie M1
podlimitní Hodnocení 29.06.2022 22.07.2022 10:00
Horní náměstí 20, Olomouc - rekonstrukce ZTI, elektroinstalace, ÚT
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.06.2022 27.06.2022 10:00
Obnova místní komunikace Troubelice - Sídliště II. etapa
podlimitní Hodnocení 29.08.2021 14.09.2021 14:00
Stavební úpravy bytového domu
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 06.05.2021 18.05.2021 10:00
Stavební úpravy bytového domu na ulici Třebovská č.p. 450, 451, 452 v Ústí nad Orlicí - snížení energetické náročnosti
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 01.02.2021 22.02.2021 10:00
Stavební úpravy bytového domu na ulici Třebovská č.p. 447, 448, 449 v Ústí nad Orlicí - snížení energetické náročnosti
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 01.02.2021 22.02.2021 10:00
Snížení energetické náročnosti bytových domů v Mimoni - energetické posouzení 2.
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.09.2020 11.09.2020 10:00
Snížení energetické náročnosti bytových domů v Mimoni - projektová dokumentace 2.
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.09.2020 11.09.2020 10:00
všechny zakázky