Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Lhůta na provedení rekonstrukce restaurace
Jednotka: den
Popis:
(nepovinné)
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: nižší je lepší nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 15 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: 90 nepřekročitelné číselné minimum

150 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět