Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Výměna bytových vodoměrů s radiovým odečtem a IRTN v bytových domech majetku Statutárního města Olomouc 2024
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je výměna stávajících indikátorů rozdělovačů topných nákladů (IRTN) s vizuálním odečtem za nové IRTN (dodávka a montáž) s dálkovým odečtem a výměna stávajících bytových podružných jednovtokových, suchoběžných vodoměrů pro přímý odečet se zvýšenou antimagnetickou ochranou na studenou a teplou vodu za vodoměry nové (dodávka a montáž) s dálkovým odečtem
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.arlinnovation.cz)
Kontakt: Miloš Axmann
e-mail: smol@arlinnovation.cz
tel: +420 603487630
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 10.06.2024 10:00
Datum zahájení: 21.04.2024 14:55
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):